Dne 29.9.2023 probíhá celofiremní dovolená. Otevřena bude pouze maloobchodní prodejna.
×


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vážení zákazníci,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní zboží. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1.       Správcem Vašich osobních údajů je Velkoobchod LUKA s.r.o. se sídlem v Brně-Tuřanech, Růžová 361/51, 620 00, Česká republika, IČ: 01768824, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 96517. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@drogerieluka.cz.

2.       Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, oslovení, email, telefon, adresu, sídlo společnosti, název firmy, IČO, DIČ, poskytnuté zboží.

3.       Zákonným důvodem pro zpracovávání osobních údajů je:

-       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

-       oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

-       Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4.       Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

      Dále je účelem zpracování zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

5.       Za podmínek stanovených v GDPR máte

-       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

-       právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

-       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

-       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

-       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

-       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

6.       Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našeho zboží.

K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů: Společnost JB, spol s.r.o. (účetnictví paní Šárka Burešová). Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7.       Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8.       Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

9.       Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.   S těmito pravidly souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Pokud bude změna vyžadovat souhlas subjektu osobních údajů, bude nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasí či nikoli. Nebude-li souhlas dán, nebudou osobní údaje udělené pro souhlas nadále zpracovány a budou vymazány.

11.   Správce je oprávněn tyto pravidla změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto pravidel Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

12.   Tyto pravidla nabývají účinnosti dne 11.12.2018

 

Velkoobchod LUKA s.r.o.